Биз менен байланышуу

Бардык билдирүүлөр "атомдук желмогуз" деп белгиленген